Alles naar wens?

Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt! Heeft u een goed idee, aandachtspunt, vraag of compliment? Laat het ons weten! Vul onderstaand formulier in zodat wij uiteraard op u kunnen reageren.


Heeft u een klacht? 

Wij streven ernaar om producten te leveren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en die daarnaast aansluiten op de wensen van onze klanten. Desondanks kan er toch een klacht ontstaan die wij uiteraard graag van u horen. Wij beschouwen klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat klachten correct worden afgehandeld werken wij met een duidelijke klachtenprocedure. Iedere uiting van ontevredenheid, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht. De klachtenprocedure verloopt dan als volgt: 

1. Klachten indienen

Een klacht dient in eerste instantie met uw behandelaar te worden besproken. Indien dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft, kan er een klacht worden ingediend. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen of u kunt uw klacht kenbaar maken via onze website. Binnen 2 werkdagen zullen wij contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De verantwoordelijke medewerker van Van den Brand Orthopedie zal uw klacht in behandeling nemen. Na beoordeling van uw klacht wordt er binnen 5 werkdagen persoonlijk contact met u opgenomen om samen met u tot een oplossing te komen. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat wij u goed op de hoogte houden van hetgeen er gaat gebeuren en zullen dan ook regelmatig persoonlijk contact onderhouden.

3. Oneens met de oplossing

Indien u met ons niet tot overeenstemming kunt komen kan een klacht worden voorgelegd aan de gezamenlijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Dit is de overkoepelende brancheorganisatie voor leveranciers van orthopedische hulpmiddelen en diensten, waarbij Van den Brand Orthopedie is aangesloten.